sfa

What Next -- Climate Watch

Inspiring and visionary – the case for global feed-in tariffs!

New SSNC publication! 'A Green Energy Revolution for Climate and Development – Visions and Arguments: A compilation of material' (approximately 10 MB)A compilation of material speaking in favour of a bold public investment approach – a 'Global Marshall plan' – to simultaneously tackle climate change and poverty/development through a global system of feed-in tariffs
Read More....
View Comments

En energirevolution för klimat och utveckling – globala feed-in tariffer!

Två-sidigt faktablad på svenska som presenterar idén om ett globalt system med garantipriser (feed-in tariffer) för förnyelsebar energi som en lösning för både klimat- och fattigdoms/utvecklingskrisen.Ladda ner här – och kopiera och sprid!
Read More....
View Comments
See Older Posts...